Saniko - BIP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Majątek Spółki

Drukuj PDF

Majątek Spółki

Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2015 r.

 

 

Kapitał własny         - 33 708 499,71  zł.

 

 

w tym

Kapitał zakładowy -  16 391 800,00 zł.


Kapitał zakładowy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku wynoszący 16.391.800,00 zł. (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) jest w całości wniesiony przez Gminę Miasto Włocławek.

Aktywa trwałe        - 32 574 563,34  zł.

Aktywa obrotowe  - 18 998 710,55  zł.

Aktywa razem        - 51 573 273,89 zł. zł.

Wytworzył: Bożena Stawicka
Data informacji: 2014-06-06 00:00:00
Opublikował: Mariusz Szczupakowski
Data publikacji: 2012-10-01 12:46:28
Odsłon: 6583
Dziennik zmian
 

---