Saniko - BIP

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Prawne podstawy działania Spółki

Drukuj PDF

Prawne podstawy działania Spółki

Akty publiczno-prawne


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa przede wszystkim w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz wszelkie inne przepisy prawne, których przestrzeganie jest konieczne. Na szczególną uwagę wśród nich zasługują:

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.519 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.250 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.981 ze zm.)

Dokumentem wewnętrznym, na którym opiera się funkcjonowanie Spółki jest Zakładowy Układ Zbiorowy.

Pozwolenia i decyzje


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Sp. z o.o. prowadzi swą statutową działalność na podstawie:

 1. aktu notarialnego - Repertorium A nr 1928/2015 z dnia 17.02.2015r. ze zm.

Ponadto Spółka prowadzi działalność na mocy następujących decyzji:

1. Pozwolenie zintegrowane Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG-I-G.7222.14.2015/MB dla instalacji do składowania odpadów w RZUOK oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7332-I/2/99– pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr I

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-1789/2001 pozwolenie na użytkowanie Kwatery Nr II

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Brześć Kujawski BUA-7353-0844/2001 pozwolenie na użytkowanie RZUOK

5. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ŚG.I.7636-116/10 zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Machnacz, gmina Brześć Kujawski. Zmiana 10.09.2012 r. ŚG-I.7241.10.2012/MB

6. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Nr OŚ-7625-03/04. Zmiana 05.12.2011 r. GKS.S.6221.6.2011

7. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku PIWpiu.556.6.2017  na zbieranie z terenu miasta padłych zwierząt i ptaków.

8. Wpis do Rejestru GIOŚ DKR/074-E6756/07/js. Zmiana 27.01.2014 r. DKR/074-278/14/ac

9. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek OS.76252-9-2/10 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Zmiana 23.11.2011 r. GKS.S.6233.06.2011

10. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2015 r. znak ŚG-I.7244.54.2014.JSJ udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gmina Brześć Kujawski.

11. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/518/2005 na użytkowanie bloku energetycznego.

12. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/1115/2005 na użytkowanie myjni najazdowej.

13. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146-29/864/2006 na użytkowanie zmiany technologii procesu kompostowania oraz używania pryzm energetycznych.

14. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego PINB.7146/U-23/05/865/2006 na użytkowanie tuneli foliowych.

15. Decyzja Starosty Powiatowego dot. zmiany sposobu użytkowania wiaty kompostowni z dnia 28.02.2007 r. OŚB.7354-2/2007

16. Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10.06. 2013 r., znak S.6233.15.2013 zezwolenie na zbieranie odpadów przy ul. Komunalnej 4. Zmiana 18.03.2014 r., znak S.6233.2.2014. Zmiana 16.01.2017 r., znak S.6233.1.2017

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. świadczy swoje usługi na terenie: gminy Włocławek, gminy miasto Włocławek, gminy Boniewo, gminy Bytoń, miasta i gminy Brześć Kujawski, gminy  Kowal, gminy Lubień Kujawski, gminy Osięciny, gminy Radziejów, miasto Radziejów  w oparciu o następujące decyzje i wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

Wpisy do rejestru działalności regulowanej:

 

 1. Zaświadczenie Wójta Gminy Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Włocławek z dnia 24.09.2012 r.
 2. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Włocławek z dnia 05.10.2012 r.
 3. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 4. Zaświadczenie Wójta Gminy Kowal o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kowal z dnia 01.10.2012 r.
 5. Zaświadczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 04.10.2012 r.
 6. Zaświadczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 05.10.2012 r.
 7. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 09.10.2012 r.
 8. Zaświadczenie Burmistrza Ciechocinka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ciechocinek z dnia 04.10.2012 r.
 9. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Nieszawa o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 10. Zaświadczenie Wójta Gminy Fabianki o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 08.10.2012 r.
 11. Zaświadczenie Wójta Gminy Raciążek o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 01.10.2012 r.
 12. Zaświadczenie Wójta Gminy Waganiec o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 10.10.2012 r.
 13. Zaświadczenie Wójta Gminy Lubanie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubanie z dnia 08.10.2012 r.
 14. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Radziejów z dnia 04.10.2012 r.
 15. Zaświadczenie Wójta Gminy Radziejów o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 26.10.2012 r.
 16. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków  Kujawski o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 17. Zaświadczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zakrzewo z dnia 15.10.2012 r.
 18. Zaświadczenie Wójta Gminy Osięciny o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Osięciny z dnia 01.10.2012 r.
 19. Zaświadczenie Burmistrza Lubrańca o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 03.10.2012 r.
 20. Zaświadczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 04.10. 2012 r.
 21. Zaświadczenie Wójta Gminy Boniewo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo z dnia 27.04.2012 r. Zmiana 28.12.2012 r.
 22. Zaświadczenie Wójta Gminy Baruchowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baruchowo z dnia 08.10.2012 r.
 23. Zaświadczenie Wójta Gminy Topólka o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Topólka dnia 05.10.2012 r.
 24. Zaświadczenie Wójta Gminy Bytoń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bytoń z dnia 26.10.2012 r.
 25. Zaświadczenie Wójta Gminy Dobre o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobre z dnia 21.11.2012 r.
 26. Zaświadczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Izbicy Kujawskiej z dnia 08.11.2012 r.
 27. Zaświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Chodecz o wpisie do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Chodecz z dnia 19.11.2012 r.
 28. Zaświadczenie Wójta Gminy Choceń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Choceń z dnia 09.11 2012r.
 29. Zaświadczenie Wójta Gminy Bądkowo o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bądkowo z dnia 12.11.2012 r.
 30. Zaświadczenie Burmistrza Miasta Gostynina o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gostynina z dnia 01.03.2013 r.
 31. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płock o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Płock z dnia 28.02.2013 r.
 32. Zaświadczenie Burmistrza Krośniewic o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krośniewice z dnia 04.03.2013 r.
 33. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kutno o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Kutno z dnia 04.03.2013 r.

 

 

Uchwały miast i gmin z terenu, na którym Saniko świadczy swoje usługi:


1. Gmina Włocławek

Uchwała Nr XVI/130/2016  Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVI/127/2016  Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/27/2015 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zmiana – Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XVI/126/2016  Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016  r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XVI/129/2016  Rady Gminy Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Zmiana – Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

2. Miasto Włocławek

Uchwała Nr XXII/88/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXII/89/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/6/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XXII/91/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Uchwała Nr XXXV/90/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Uchwała Nr XXXV/94/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. we Włocławku obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych.

3. Gmina Kowal

Uchwała Nr XVII/94/2016  Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVII/95/2016  Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVII/93/2016  Rady Gminy Kowal z dnia 23 czerwca 2016  r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Kowal z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Kowal z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Miasto i Gmina Brześć Kujawski

Uchwała Nr XIV/98/2016  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia tej stawki opłaty na obszarze Gminy.

Uchwała Nr XIV/96/2016  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016  r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV/95/2016  Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 lipca 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski.

Uchwała Nr XXIII/176/2013 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określonych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zmiana- Uchwała Nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Gmina Radziejów

Uchwała Nr X/88/2016  Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.

Uchwała Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów.

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Miasto Radziejów

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr IX/70/2015  Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr IX/74/2015  Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia  2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr IX/72/2015  Rady Miasta Radziejów z dnia 2 grudnia 2015  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Radziejów.

Uchwała Nr XXV/198/2013 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

 

7. Gmina Lubień Kujawski

Uchwała Nr XV/142/2016  Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana – Uchwała Nr XVII/169/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 października 2016 r.

Uchwala Nr XIV/135/2016  Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 lipca 2016  r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski.

Uchwała Nr XVI/158/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 września 2016  r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubień Kujawski w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana - Uchwała Nr XXVII/215/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 maja 2013 r.

8. Gmina Boniewo

Uchwała nr XIII/103/16  Rady Gminy z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy z dnia 10 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIV/106/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.

Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie gminy Boniewo.

Uchwała nr XIII/66/12 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.

9. Gmina Bytoń

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała NR X/69/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Bytoń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytoń.

Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Bytoń z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Bytoń.

10. Gmina Osięciny

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIV/139/2016 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała Nr X/84/2015 W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny.

Uchwała Nr XXVI/213/2013 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Wytworzył: Bożena Stawicka
Data informacji: 2012-02-03 11:02:23
Opublikował: Mariusz Szczupakowski
Data publikacji: 2012-10-01 12:45:00
Odsłon: 2942
Dziennik zmian
 

---