Certyfikaty ISO

ISO 9001:2008
 9001

Certyfikat HU09/4332

 

System zarządzania funkcjonujący w

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska

zastał oceniony jako spełniający wymagania zawarte w

ISO 9001:2008

Zakres rejestracji

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wynajem pojemników oraz kontenerów na odpady, letnie i zimowe utrzymanie dróg.

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących zakresu certyfikacji i zastosowania wymogów norm ISO 9001:2008 proszę skontaktować się z Organizacją.

Certyfikat ważny od 18 września 2015 do 15 września 2018.

Certyfikowany od 18 września 2009.

ISO 14001:2004
 14001

Certyfikat HU06/69841

 

System zarządzania funkcjonujący w

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska

zastał oceniony jako spełniający wymagania zawarte w

ISO 14001:2004

Zakres rejestracji

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wynajem pojemników oraz kontenerów na odpady, letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Certyfikat ważny od 25 września 2015 do 15 września 2018.

Certyfikowany od 25 września 2006.

ISO 18001:2007
 18001

Certyfikat PL 12/0047

 

System zarządzania funkcjonujący w

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska

zastał oceniony jako spełniający wymagania zawarte w

ISO 18001:2007

Zakres rejestracji

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wynajem pojemników oraz kontenerów na odpady, letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Certyfikat ważny od 25 września 2015 do 24 września 2018.

Certyfikowany od 25 września 2012.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---