Segregacja odpadów w RZUOK w Machnaczu

Drukuj PDF

Segregacja zmieszanych odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu odbywa się na linii sortowniczej. Odpady po zważeniu i zarejestrowaniu ilości i rodzaju odpadów na wadze elektronicznej, kierowane są na:

 • linię sortowniczą Nr 1 (na stanowisko przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych lub na stanowisko rozładunku odpadów użytkowych z selektywnej zbiórki),
 • na linię sortowniczą Nr 2,
 • do wiaty na plac magazynowania odpadów użytkowych,
 • lub na kwaterę składowiska.

Na linii sortowniczej Nr 1 w hali segregacji odpady poddawane są segregacji mechanicznej oraz ręcznej. Linia ta wyposażona jest w dwa oddzielne stanowiska do rozładunku odpadów tj. stanowisko przeznaczone do rozładunku zmieszanych odpadów komunalnych oraz stanowisko do rozładunku odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów użytkowych. Odpady rozładowywane w hali przyjęć zmieszanych odpadów komunalnych poddawane są segregacji mechanicznej na sicie bębnowym oraz ręcznej, w kabinie sortowniczej.

Segregacja mechaniczna odpadów odbywa się w bębnie dwusekcyjnym na następujące frakcje:

 1. frakcja 0 - 20 mm - odpady mineralne
  • odpady mineralne typu kamienie, piasek i inne, wykorzystywane jako przesypka na składowisku
 2. frakcja 20 - 80 mm - odpady organiczne
  • poddawana kompostowaniu w pryzmie energetycznej
 3. frakcja powyżej 80 mm
  • poddawana jest ręcznej segregacji na surowce wtórne typu:
   • tworzywa sztuczne (folia, PET, opakowania po chemii gospodarczej)
   • makulatura
   • puszki aluminiowe
   • złom stalowy
   • odpady problemowe

Odpady rozładowywane na stanowisku przyjęć odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów użytkowych transportowane są przenośnikiem taśmowym do kabiny sortowniczej z pominięciem sita bębnowego, dzięki czemu zapobiega się wtórnemu zanieczyszczeniu surowców. W kabinie sortowniczej odpady podlegają ręcznej segregacji na poszczególne asortymenty z podziałem na określone rodzaje i kolory surowców.

segregacja_650

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---