Składowisko odpadów

Drukuj PDF

Składowisko odpadów znajdujące się na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu jest typem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowisko podzielone jest na dwie kwatery:

Wyposażenie kwater skałdowiskowych

 • uszczelnienie dna i skarpy - folia PEHD,
 • drenaż odgazowania podfoliowy,
 • drenaż odcieków nadfoliowych,
 • zbiornik odcieków.

Na składowisko przyjmowane są:

 • odpady komunalne, których nie można poddać odzyskowi na linii sortowniczej,
 • odpady pobudowlane,
 • odpady opakowaniowe,
 • odpady tekstylne i inne.

Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r., instrukcję eksploatacji zatwierdzoną w formie decyzji przez Wojewode Kujawsko-Pomorskiego oraz sporządzony w 2002 roku Przeglad Ekologiczny.

Urządzenia techniczne służące do obsługi składowiska:

 • Waga elektroniczna
 • Waga mechaniczna
 • Zbiornik na odcieki
 • Zbiornik wód opadowych
 • Myjnia samochodowa
skladowisko_odpadow_533
 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.


 

---hp---