25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat.

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach poprzez

  • dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego
  • Zapisywanie na urządzeniu użytkownika pliku tekstowego cookie.

II. Formularze

1. Formularz zawarty w dziale kontakt służy do łatwego i szybkiego wysłania informacji drogą elektroniczną na adres saniko@saniko.com.pl
2. Dane personalne, które użytkownik umieści w formularzu służą jedynie do usprawnienia komunikacji
3. Dane przesłane za pomocą formularza nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

III. Pliki cookie

1. Strona internetowa www.saniko.com.pl w sposób anonimowy i automatyczny zbiera informacje zawarte tylko w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu osoby, zwanej dalej użytkownikiem, korzystającej z serwisu www.saniko.com.pl.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisu zgadza się na zapisywanie, edycję oraz odczyt pliku cookie umieszczonego w jego urządzeniu.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu:

  • zbierania i przygotowania statystyk dotyczących ilości użytkowników
  • dostosowywania zawartości i wyglądu serwisu dla każdego użytkownika indywidualnie

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookie. Może się to wiązać z ograniczeniem niektórych funkcji serwisu.

Regulamin Akcji „Torba za makulaturę lub PETulki”

Regulamin Akcji „Torba za makulaturę lub PETulki”

1. Akcję organizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Komunalna 4, zwane dalej Organizatorem Akcji.
2. Celem przedsięwzięcia jest zachęcanie mieszkańców do zbiórki surowców wtórnych i segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, jak również promowanie pozytywnych nawyków ekologicznych, w tym przypadku – korzystanie z produktów wielorazowego użytku zamiast produktów jednorazowego użytku.
3. W Akcji mogą wziąć udział osoby indywidualne zamieszkujące na terenie powiatu włocławskiego. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w związku z prowadzeniem tej działalności.
4. Aby wziąć udział w akcji trzeba zebrać co najmniej 3 kg makulatury lub/i co najmniej 50 butelek PET o pojemności 1 l lub/i 1,5 l, a następnie oddać zebrane surowce do Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, zwanym dalej PSZOK. Na pokwitowaniu wystawianym przez pracownika PSZOK musi widnieć data nieodpłatnego oddania makulatury, imię i nazwisko uczestnika oraz ilość i rodzaj oddanych surowców.
5. Każdy uczestnik Akcji może otrzymać tylko 1 torbę bawełnianą w zamian za oddane surowce.
6. Akcja trwa od 12 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. Oznacza to, że przekazanie makulatury lub/i butelek PET w tym terminie będzie premiowane torbami bawełnianym.
7. Przekazanie toreb bawełnianych odbędzie się niezwłocznie po przekazaniu zebranych surowców na terenie PSZOK.
8. Torby bawełniane są sponsorowane przez Organizatora Akcji.
9. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika Akcji, w celach informacyjno-promocyjnych.
10. Uczestnik Akcji może zastrzec przetwarzanie swojego wizerunku przez Organizatora Akcji wypisując oświadczenie o następującej treści :
„Nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku przez Organizatora Akcji „Torba za makulaturę lub PETulki” w celach informacyjno-promocyjnych” oraz
opatrzyć czytelnym podpisem i datą sporządzenia oświadczenia.
11. Za uczestnika, który nie może sporządzić oświadczenia o którym mowa w pkt. 10, sporządza oświadczenie osoba przez nią upoważniona, z wymieniem przyczyny dla której uczestnik sam nie sporządził oświadczenia.
12. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10 musi zostać sporządzone przed czynnością oddania surowców pracownikowi PSZOK.
13. Liczba toreb bawełnianych jest ograniczona i wynosi 300 sztuk.
14. Organizator zastrzega możliwość zakończenia akcji przed terminem wskazanym w punkcie 6 – w przypadku gdy nastąpi wydanie wszystkich toreb.
15. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
16. Zasady Regulaminu wchodzą w życie z dniem 8 kwietnia 2019r.

Skip to content
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ