25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat.

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach poprzez

 • dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego
 • Zapisywanie na urządzeniu użytkownika pliku tekstowego cookie.

II. Formularze

1. Formularz zawarty w dziale kontakt służy do łatwego i szybkiego wysłania informacji drogą elektroniczną na adres saniko@saniko.com.pl
2. Dane personalne, które użytkownik umieści w formularzu służą jedynie do usprawnienia komunikacji
3. Dane przesłane za pomocą formularza nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

III. Pliki cookie

1. Strona internetowa www.saniko.com.pl w sposób anonimowy i automatyczny zbiera informacje zawarte tylko w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu osoby, zwanej dalej użytkownikiem, korzystającej z serwisu www.saniko.com.pl.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisu zgadza się na zapisywanie, edycję oraz odczyt pliku cookie umieszczonego w jego urządzeniu.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu:

 • zbierania i przygotowania statystyk dotyczących ilości użytkowników
 • dostosowywania zawartości i wyglądu serwisu dla każdego użytkownika indywidualnie

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookie. Może się to wiązać z ograniczeniem niektórych funkcji serwisu.

Praca

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

BRYGADZISTA

Miejsce pracy: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe w kierunkach technicznych.
 2. Atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 1. Organizowanie wykonawstwa i kontrola usług w zakresie:
  – przyjmowania odpadów na składowisko w Machnaczu (zgodnie z instrukcję eksploatacji składowiska i regulaminem porządkowym),
  – prawidłowej eksploatacji kwater składowiska (zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska),
  – eksploatacji sprzętu będącego na wyposażeniu składowiska oraz środków transportu wewnętrznego będących na wyposażeniu  RZUOK.
 2. Codzienne rozdzielanie pracy pracownikom składowiska.
 3. Kontrola wykonywania zadań przez pracowników, podwykonawców oraz kontrola dyscypliny na składowisku.
 4. Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego zainstalowanego w przedsiębiorstwie
  w module: Flota.
 5. Dbałość o utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu, środków transportu oraz pozostałych urządzeń technicznych znajdujących się na terenie zakładu.
 6. Nadzorowanie właściwego użytkowania (zgodnie z DTR) powierzonego sprzętu technicznego i urządzeń technologicznych
 7. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych maszyn, urządzeń i instalacji.
 8. Dbałość o utrzymanie czystości i porządku na terenie składowiska.
 9. Dbałość i właściwy nadzór nad instalacją pozyskania biogazu.
 10. Nadzorowanie pracy jednostek kogeneracyjnych oraz sporządzania bieżącej dokumentacji związanej z praca instalacji odzysku oraz zagospodarowania biogazu składowiskowego.
 11. Dbałość o prawidłową eksploatację urządzeń pomiarowych zainstalowanych lub stosowanych na składowisku, służących do prowadzenia monitoringu składowiska oraz pilnowanie terminów przeglądów kalibracji i wzorcowania według potrzeb.
 12. Sporządzanie harmonogramów, raportów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją składowiska i zainstalowanych tam urządzeń.
 13. Zastępowanie mistrza zmianowego lub wagowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 14. Zabezpieczenie właściwego wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt
  i urządzenia.
 15. Czuwanie nad właściwym użytkowaniem i korzystaniem z odzieży ochronnej i roboczej.
 16. Nadzorowanie i eliminowanie zagrożeń powstałych na terenie RZUOK.
 17. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP, P. Poż. i przestrzeganie regulaminu pracy obowiązującego w przedsiębiorstwie.
 18. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 19. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Miejsce pracy: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Praca w systemie dwuzmianowym.

Wymagania:

 1. Wykształcenie min. zawodowe.
 2. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie prac o charakterze gospodarczo-porządkowym przed i na terenie zakładu oraz
  w obrębie kwater składowiska
 2. Wykonywanie prac konserwacyjno-czyszczących w ramach utrzymania linii sortowniczych
  w gotowości
 3. Odśnieżanie placu zakładowego oraz terenu przed zakładem
 4. Strzyżenie żywopłotów i krzewów parkanowych
 5. Pielęgnacja, koszenie trawy z użyciem kosiarki, wykaszarki spalinowej, elektrycznej lub sekatora
 6. Mycie i odkażanie urządzeń i sprzętu, z użyciem środka bakteriobójczego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej
 7. Wykonywanie napraw w zakresie wodno-kanalizacyjnym
 8. Realizacja prac związanych z obsługą instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 9. Wykonywanie prac porządkowych na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 10. Wycinanie drzew lub krzewów z użyciem piły spalinowej
 11. Obsługa motopompy pożarniczej wraz z jej osprzętem
 12. Obsługa pomp oraz instalacji rozdeszczowującej będącej na wyposażeniu zakładu
 13. Ważenie na wadze elektronicznej odpadów przyjętych z PSZOK-ów oraz prowadzenie załadunków odpadów dla firm zewnętrznych,
 14. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach posiadanych uprawnień, po przeszkoleniu w ramach zajmowanego stanowiska

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie:

 1. Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,
 2. Świadectwa lekarskiego do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 3. Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku lub innym stanowisku zbliżonym,
 4. Świadectwo kwalifikacyjne (ważne) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci
  na stanowisku eksploatacji

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

 


ELEKTRYK

Wymagania:

 1. Wykształcenia zawodowe, preferowane wykształcenie średnie
 2. Uprawnienia energetyczne co najmniej grupy G – 1

Zakres obowiązków:

 1. Naprawa, kontrola oraz konserwacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej oraz urządzeniach w ramach posiadanych uprawnień energetycznych
 2. Obsługa, regulacja i konserwacja elementów instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących w skład linii sortowniczej
 3. Obsługa, kontrola pracy (uruchamianie) jednostek kogeneracyjnych
 4. Wymiana źródeł światła oraz wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego
 5. Wymiana i uzupełnianie instalacji elektrycznej
 6. Wykonywanie drobnych napraw urządzeń oraz elektronarzędzi
 7. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej
 8. Wykonywanie drobnych prac ślusarskich małych podzespołów lub urządzeń (okresowo).
 9. Praca ręcznymi narzędziami ślusarskimi.
 10. Współudział w prowadzonych pracach konserwacyjno – naprawczych linii sortowniczej, maszyn i urządzeń.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

 


ŁADOWACZ BRYGADY WYWOZOWEJ

Wymagania:

 1. Wykształcenia min. podstawowe.
 2. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Dostarczanie pojemników na odpady komunalne z pod posesji lub innych miejsc przechowywania do urządzenia zasypowego pojazdu i ich zwrot.
 2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne z użyciem urządzenia zasypowego, samo załadowczego lub ręcznie.
 3. Załadunek pojemników i worków z odpadami biologicznymi i posegregowanymi na samochód ciężarowy.
 4. Mycie pojazdów oraz pojemników środkiem biobójczym, z użyciem myjki samochodowej lub ciśnieniowej stanowiskowej.
 5. Współpraca z kierowcą podczas jazdy na wstecznym biegu, podczas wykonywania manewru cofania lub innych manewrów w utrudnionych warunkach drogowych i na wysypisku.
 6. Wykonywanie prac gospodarczych na terenie przedsiębiorstwa oraz przy oczyszczaniu placów i zatok autobusowych
 7. Realizacja dziennych dyspozycji na polecenie: kierownika, mistrza działu transportu, specjalisty, referenta działu transportu.
 8. Sprzątanie na terenie rejonu działania na polecenie przełożonego.
 9. Zbieranie martwych zwierząt, ptaków z placów i jezdni.
 10. Neutralizacja sorbetem rozlanych paliw, olei, płynów chłodniczych z jezdni i placów.
 11. Realizacja innych doraźnych zleceń na polecenie przełożonego.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

KIEROWCA

Wymagania:

 1. Wykształcenia zawodowe
 2. Prawo jazdy minimum kategorii „C”

Zakres obowiązków:

 1. Dokonywanie codziennej kontroli stanu technicznego pojazdu w ramach wykonywania obsługi codziennej.
 2. Przestrzegani ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepisów bhp dotyczących zajmowanego stanowiska oraz wdrożonych w przedsiębiorstwie procedur, instrukcji stanowiskowych, instrukcji przeciwpożarowej.
 3. Realizacja wydanych dyspozycji przez przełożonego: samochodami ciężarowymi, specjalnymi, innym sprzętem samojezdnym lub doczepianym, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 4. Mycie i odkażanie pojazdów i ich wnętrz, odwłoków, urządzeń i sprzętu, z użyciem środka biobójczego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej.
 5. Współudział przy pacach związanych z demontażem i montażem podzespołów samochodów zleconych do naprawy, z użyciem narzędzi ręcznych, o napędzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym.
 6. Współpraca oraz pomoc w czynnościach wykonywanych przez ładowaczy, w celu bezpiecznego wykonania pracy lub czynności.
 7. Wykonywanie prac w zastępstwie ładowaczy brygady wywozowej.
 8. Sporadycznie udział w pracach gospodarczych na terenie przedsiębiorstwa.
 9. Inne prace na polecenie przełożonego, w ramach posiadanych uprawnień.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.
Skip to content
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ