25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat.

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach poprzez

 • dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego
 • Zapisywanie na urządzeniu użytkownika pliku tekstowego cookie.

II. Formularze

1. Formularz zawarty w dziale kontakt służy do łatwego i szybkiego wysłania informacji drogą elektroniczną na adres saniko@saniko.com.pl
2. Dane personalne, które użytkownik umieści w formularzu służą jedynie do usprawnienia komunikacji
3. Dane przesłane za pomocą formularza nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

III. Pliki cookie

1. Strona internetowa www.saniko.com.pl w sposób anonimowy i automatyczny zbiera informacje zawarte tylko w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu osoby, zwanej dalej użytkownikiem, korzystającej z serwisu www.saniko.com.pl.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisu zgadza się na zapisywanie, edycję oraz odczyt pliku cookie umieszczonego w jego urządzeniu.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu:

 • zbierania i przygotowania statystyk dotyczących ilości użytkowników
 • dostosowywania zawartości i wyglądu serwisu dla każdego użytkownika indywidualnie

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookie. Może się to wiązać z ograniczeniem niektórych funkcji serwisu.

Praca

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

KSIĘGOWA

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczno-prawne.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 3-letnie w zakresie pełnej księgowości (dotyczy księgowości Sp. z o.o.)
 3. Znajomość obsługi programów księgowych.

Kompetencje zawodowe:

 1. Umiejętności analityczne.
 2. Umiejętności komunikacyjne.
 3. Wiedza z zakresu rachunkowości i podatku VAT.
 4. Skrupulatność i sumienność

Podstawowe obowiązki księgowej ds. windykacji należności:

 1. Windykacja należności.
 2. Ewidencja i dekretacja dokumentów finansowo-księgowych – sprzedaż.
 3. Sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 4. Uzgodnienie sald księgowych.
 5. Prowadzenie rejestru VAT – sprzedaż.
 6. Bieżące księgowanie wyciągów bankowych.
 7. Obsługa kasy w tym kasy fiskalnej i terminala płatniczego. 

Oferty winny zawierać
• List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Księgowej należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl do dnia 02.04.2021 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

BRYGADZISTA

Meiejsce pracy: RZUOK w Machnaczu

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe w kierunkach technicznych.
 2. Atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 1. Organizowanie wykonawstwa i kontrola usług w zakresie:
 • przyjmowania odpadów na składowisko w Machnaczu (zgodnie z instrukcję eksploatacji składowiska i regulaminem porządkowym)
 • prawidłowej eksploatacji kwater składowiska (zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska)
 • eksploatacji sprzętu będącego na wyposażeniu składowiska oraz środków transportu wewnętrznego będących na wyposażeniu RZUOK.
 1. Codzienne rozdzielanie pracy pracownikom składowiska
 2. Kontrola wykonywania zadań przez pracowników, podwykonawców oraz kontrola dyscypliny na składowisku
 3. Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego zainstalowanego w przedsiębiorstwie
  w module: Flota
 4. Dbałość o utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu, środków transportu oraz pozostałych urządzeń technicznych znajdujących się na terenie zakładu.
 5. Nadzorowanie właściwego użytkowania (zgodnie z DTR) powierzonego sprzętu technicznego i urządzeń technologicznych
 6. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych maszyn, urządzeń i instalacji.
 7. Dbałość o utrzymanie czystości i porządku na terenie składowiska.
 8. Dbałość i właściwy nadzór nad instalacją pozyskania biogazu.
 9. Nadzorowanie pracy jednostek kogeneracyjnych oraz sporządzania bieżącej dokumentacji związanej z praca instalacji odzysku oraz zagospodarowania biogazu składowiskowego.
 10. Dbałość o prawidłową eksploatację urządzeń pomiarowych zainstalowanych lub stosowanych na składowisku, służących do prowadzenia monitoringu składowiska oraz pilnowanie terminów przeglądów kalibracji i wzorcowania według potrzeb.
 11. Sporządzanie harmonogramów, raportów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją składowiska i zainstalowanych tam urządzeń.
 12. Zastępowanie mistrza zmianowego lub wagowych w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 13. Zabezpieczenie właściwego wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt
  i urządzenia.
 14. Czuwanie nad właściwym użytkowaniem i korzystaniem z odzieży ochronnej i roboczej.
 15. Nadzorowanie i eliminowanie zagrożeń powstałych na terenie RZUOK.
 16. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP, P. Poż. i przestrzeganie regulaminu pracy obowiązującego w przedsiębiorstwie.
 17. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.
 18. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Oferty winny zawierać
• List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Brygadzisty należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl do dnia 02.04.2021 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

Konserwator zmianowy

 

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 wykształcenia kierunkowe techniczne, min. zawodowe (preferowane – średnie),

minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora lub innym stanowisku zbliżonym (np. mechanik),

– umiejętność pracy w zespole.

Zadania konserwatora:

– obsługa i konserwacja urządzeń technologicznych oraz urządzeń technicznych wchodzących w skład
linii sortowniczych (utrzymywanie w stanie gotowości linii sortowniczych),

– umiejętność diagnozowania awarii i usterek,

– wykonywanie napraw urządzeń, podzespołów lube elementów linii technologicznych, usuwanie drobnych awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji,

–  wykonywanie pomiarów gazu w punktach zbiorczych ujęcia biogazu,
 – obsługa agregatów  prądotwórczych, pieca grzewczego,
myjni najazdowej oraz innych urządzeń w ramach posiadanych uprawnień,

– wykonywanie małych przeglądów/konserwacji okresowych, maszyn komunalnych i urządzeń,

– wykonywanie drobnych napraw maszyn komunalnych i urządzeń,

– obsługa centrali wentylacyjnych,

– kontrola pracy instalacji C.O.,

– wykonywanie drobnych prac montażowych,

– utrzymywanie we właściwym porządku (stanie) podległych urządzeń i instalacji.

 Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie:

– świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji –E1, E2, E3 (grupa 1,2,3),

– zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,

– posiadanie uprawnień spawalniczych,

– świadectwa lekarskiego do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Oferty winny zawierać
• List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Konserwatora zmianowego, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl do dnia 02.04.2021 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

Pracownik gospodarczy

 

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 wykształcenia min. zawodowe
– umiejętność pracy w zespole

 Zadania pracownika na stanowisku pracownika gospodarczego:

– Wykonywanie prac o charakterze gospodarczo-porządkowym przed i na terenie zakładu oraz
w obrębie kwater składowiska

– Wykonywanie prac konserwacyjno-czyszczących w ramach utrzymania linii sortowniczych
w gotowości

– Odśnieżanie placu zakładowego oraz terenu przed zakładem

– Strzyżenie żywopłotów i krzewów parkanowych

– Pielęgnacja, koszenie trawy z użyciem kosiarki, wykaszarki spalinowej, elektrycznej lub sekatora

– Mycie i odkażanie urządzeń i sprzętu, z użyciem środka bakteriobójczego z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej
– Wykonywanie napraw w zakresie wodno-kanalizacyjnym

– Realizacja prac związanych z obsługą instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

– Wykonywanie prac porządkowych na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

– Wycinanie drzew lub krzewów z użyciem piły spalinowej
– Obsługa motopompy pożarniczej wraz z jej osprzętem
– Obsługa pomp oraz instalacji rozdeszczowującej będącej na wyposażeniu zakładu

– Ważenie na wadze elektronicznej odpadów przyjętych z PSZOK-ów oraz prowadzenie załadunków odpadów dla firm zewnętrznych,

– Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach posiadanych uprawnień, po przeszkoleniu w ramach zajmowanego stanowiska

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie:       

– zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym,

– świadectwa lekarskiego do pracy na wysokości powyżej 3 m.

minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku lub innym stanowisku zbliżonym,

świadectwo kwalifikacyjne (ważne) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci
na stanowisku eksploatacji

Oferty winny zawierać
• List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Konserwatora zmianowego, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl do dnia 02.04.2021 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

Sortowacz

 

Kandydaci winni spełniać następujące kryteria:

 wykształcenia min. podstawowe
– umiejętność pracy w zespole

 Zadania sortowacza:

 1. Ręczna segregacja zmieszanych odpadów z taśm sortowniczych i linii mobilnej.
  2. Segregacja szkła oraz makulatury w wiacie tymczasowego magazynowania.
  3. Segregacja złomu stalowego i metali kolorowych.
 2. Sprzątanie pomieszczeń hali, wiaty magazynowej, kabin sortowniczych oraz pozostałej części zakładu.
  5. Realizacja innych doraźnych prac na polecenie przełożonego w ramach posiadanych uprawnień
  i obowiązków.

Oferty winny zawierać
• List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
• Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko sortowacza, należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub na adres saniko@saniko.com.pl do dnia 02.04.2021 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.
Skip to content
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ