Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dniem wolnym od pracy tj. 21.04.2014r. nastąpi zmiana terminu wywozu nieczystości stałych:

 

MIASTO WŁOCŁAWEK ORAZ GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

w niektórych rejonach w okresie od 22.04.2014r. do 25.04.2014r. może nastąpić opóźnienie wywozu nieczystości stałych o jeden dzień.

 

MIASTO RADZIEJÓW

przesunięcie odbioru odpadów komunalnych z poniedziałku tj. 21.04.2014r. na wtorek tj. 22.04.2014r. zaś odpadów opakowaniowych z wtorku tj. 22.04.2014r. na środę tj. 23.04.2014r.

 

GMINA OSIĘCINY

przesunięcie wywozu nieczystości stałych  z poniedziałku tj. 21.04.2014r. na wtorek tj. 22.04.2014r.

 

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Życzenia na Święta Wielkanocne

alt

 

Ogłoszenie o sprzedaży

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, uprzejmie zawiadamia, że dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych przez Oferentów w związku ze sprzedażą przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku pojazdów:
- samochód osobowy Skoda Fabia nr rejestracyjny CW 43920, rok produkcji 2007,
- przyczepa niskopodwoziowa POM Śrem nr rejestracyjny WKB 1786, rok produkcji 1986.

Do dnia 04.04.2014 r do godz. 12:00 złożonych zostało 10 ofert na zakup samochodu Skoda Fabia i 3 oferty na zakup przyczepy niskopodwoziowej.
N
ajkorzystniejsza oferta na samochód osobowy Skoda Fabia: 6.110,00 zł brutto.
Najkorzystniejsza oferta na zakup przyczepy niskopodwoziowej POM Śrem: 5.215,20 zł brutto.

Informacje dostępne pod nr tel. (54) 412 36 94 - Kamil Jarzębiński

   

Komunikat


Komunikat

Powołując się na art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miasta Włocławek informujemy, iż nieruchomości niezamieszkałe (tj. obiekty gastronomiczne, placówki handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nie zostały włączone do systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę, co oznacza, iż zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych pozostają w mocy i nie ma obowiązku ich wypowiadania z dniem 1 lipca 2013 roku.

Ponadto zgodnie z art. 6 przedmiotowej Ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Nadmieniamy jednocześnie, iż w związku z koniecznością osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów, o których mowa w ww. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórca odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do wyselekcjonowania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz opakowaniowych.

W konsekwencji zmian przepisów istnieje obowiązek dokonania zmiany w naszej ofercie oraz dostosowania wzorca umowy, o czym Państwa poinformujemy.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.