Tytuł Irydowy Hit 2015

h15 639x800p1060346 675x1024

24 czerwca 2015 roku w Gniewie odbyła się jubileuszowa Gala Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza i Kujaw i Pomorza A.D. 2015.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. otrzymało Tytuł Irydowy HIT 2015 za wielopłaszczyznowy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz modernizację floty pojazdów.

 

Harmonogramy - informacja

Harmonogramy wywozów nieczystości stałych z posesji zamieszkałych, punktów gniazdowych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są w zakładce "Harmonogramy" (ostatnia pozycja w menu po lewej stronie). 

 

Sprzedaż kwiatów

PGK "Saniko" Sp. z o.o. informuje, iż zakończyło sprzedaż kwiatów w sezonie wiosennym.

Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2015 11:13
 

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

Informacja dla Klientów oddających odpady pobudowlane

 

Szanowny Kliencie,

     W związku z pojawiającymi się utrudnieniami dotyczącymi odbioru worków typu BIG-BAG na odpady pobudowlane z niektórych posesji na terenie Miasta Włocławek uprzejmie zawiadamiamy, że ich odbiór realizowany jest przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton o wymiarach 3,1m/8,6m (szerokość/długość). Biorąc pod uwagę parametry techniczne samochodu specjalistycznego, za pomocą którego dokonywany jest wywóz ww. worków zwracamy się do Państwa z prośbą o ustawienie worków w miejscu, gdzie umożliwiony będzie do nich dojazd ww. pojazdem. Droga dojazdowa winna być utwardzona i szeroka na minimum 3,5m, zaś na zakrętach jej szerokość winna umożliwić swobodne manewrowanie pojazdem. Niezapewnienie powyższych warunków odnośnie umiejscowienia worka typu BIG-BAG wiązać się będzie ze znacznymi utrudnieniami, bądź też niekiedy może uniemożliwić całkowicie jego odbiór. Prosimy zatem o dostosowanie się do ww. wymagań.

      Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

 

Komunikat

 

Komunikat

 

Powołując się na art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydanych na jej podstawie uchwał Rady Miasta Włocławek informujemy, iż nieruchomości niezamieszkałe (tj. obiekty gastronomiczne, placówki handlowo-usługowe, placówki oświatowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) nie zostały włączone do systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę, co oznacza, iż zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych pozostają w mocy i nie ma obowiązku ich wypowiadania z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

Ponadto zgodnie z art. 6 przedmiotowej Ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do posiadania aktualnej umowy na wywóz odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Nadmieniamy jednocześnie, iż w związku z koniecznością osiągnięcia poziomów recyklingu odpadów, o których mowa w ww. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórca odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych zobowiązany jest do wyselekcjonowania ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów biodegradowalnych oraz opakowaniowych.

 

W konsekwencji zmian przepisów istnieje obowiązek dokonania zmiany w naszej ofercie oraz dostosowania wzorca umowy, o czym Państwa poinformujemy.

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.