Zmiana lokalizacji punktu gniazdowego

Zmiana lokalizacji punktu gniazdowego

 

Informujemy, że od dnia 22.11.2016 punkt gniazdowy z ulicy Mielęcińskiej został przeniesiony na ulicę Smoczą.

 

Nowe godziny pracy PSZOK

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

   Informujemy, że od 01.11.2016r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Komunalnej 4 w sobotę funkcjonuje w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Harmonogramy - aktualizacja

HARMONOGRAMY - aktualizacja

 

Harmonogramy wywozów nieczystości stałych z posesji zamieszkałych, punktów gniazdowych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępne są w zakładce "Harmonogramy" (przedostatnia pozycja w menu po lewej stronie).

 

Komunikat

KOMUNIKAT

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 19 września 2016r.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością informuje, że w dniu 19 września 2016r. Pan Waldemar Kuta został

odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Powodem odwołania Pana Prezesa była utrata zaufania.

Nowy Prezes Zarządu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu obowiązki Prezesa będzie pełniła Pani Violetta

Sartanowicz, dotychczasowy Prokurent Spółki.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                  Joanna Kozińska   

                                                                                                Przewodniczący RN

 

Global


Przedsiębiorstwo „Saniko” kolejny raz znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu „HIT Regionu Kujawsko – Pomorskiego”.

Global


Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw juz po raz kolejny znalazło się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.