25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat.

 

I. Informacje ogólne

1. Operatorem serwisu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO, ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
2. Serwis zbiera informacje o użytkownikach poprzez

 • dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego
 • Zapisywanie na urządzeniu użytkownika pliku tekstowego cookie.

II. Formularze

1. Formularz zawarty w dziale kontakt służy do łatwego i szybkiego wysłania informacji drogą elektroniczną na adres saniko@saniko.com.pl
2. Dane personalne, które użytkownik umieści w formularzu służą jedynie do usprawnienia komunikacji
3. Dane przesłane za pomocą formularza nie są udostępnianie podmiotom zewnętrznym.

III. Pliki cookie

1. Strona internetowa www.saniko.com.pl w sposób anonimowy i automatyczny zbiera informacje zawarte tylko w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu osoby, zwanej dalej użytkownikiem, korzystającej z serwisu www.saniko.com.pl.
3. Użytkownik korzystając z ww. serwisu zgadza się na zapisywanie, edycję oraz odczyt pliku cookie umieszczonego w jego urządzeniu.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu:

 • zbierania i przygotowania statystyk dotyczących ilości użytkowników
 • dostosowywania zawartości i wyglądu serwisu dla każdego użytkownika indywidualnie

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i zablokować obsługę plików cookie. Może się to wiązać z ograniczeniem niektórych funkcji serwisu.

Kompostowanie odpadów organicznych

Proces kompostowania odpadów organicznych przebiega w komposterze typ 16 o wydajności 2000 Mg/rok. Jest to urządzenie mobilne i zautomatyzowane charakteryzujące się trzy dobowym cyklem kompostowania odpadów. Kompostowaniu podlegają czyste odpady organiczne, pochodzące z dualnej zbiórki odpadów (tzw. frakcja mokra z dualnej zbiórki odpadów tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pochodzące z pielęgnacji zieleni komunalnej, odpady z targowisk i bazarów, resztki żywności itp.) oraz ustabilizowane osady ściekowe z małych, wiejskich oczyszczalni ścieków. Wyprodukowany w komposterze kompost docelowo będzie wykorzystywany jako polepszacz glebowy i przeznaczony na potrzeby własne zakładu.

Uszlachetnianie przekompostowanej masy organicznej odbywa się w sekcji uszlachetniania kompostu w skład której wchodzą:

 • Rozdrabniacz walcowy DW 3060 -zakres rozdrabniania: gałęzie do średnicy max 40cm, palety i skrzynie drewniane, korzenie, odpadki drzewne, plastikowe beczki, odpady wielkogabarytowe, materace, dywany itp.
 • Przesiewacz SM 518 – zakres przesiewania następujących materiałów; kompost i biokompost, odpady zielone, kora ogrodowa, odpady drzewne, piasek/żwir itp.
 • Rozdrabniacz AK 565 – zakres rozdrabniania materiałów: odpady zielone, odpady ogrodnicze i parkowe, krzewy i gałęzie, bioodpady, palety i skrzynie drewniane, odpady z drzew i korzeni itp.
 • Tiger HS10 S.N. 101 – separator przeznaczony do oddzielania frakcji organicznej odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki selektywnej od opakowań plastikowych, papierowych czy kartonowych.

Eksploatacja pryzmy energetycznej

Odpady organiczne wyselekcjonowane jako frakcja drobna i średnia podsitowa, z linii sortowniczej L1 ze względu na dużą zawartość zanieczyszczeń nie jest materiałem, który można wykorzystać do produkcji kompostu. W celu zagospodarowania odpadów organicznych pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów organicznych i uniknięcia składowania tych odpadów na składowisku zastosowano proces biodegradacji tych odpadów w pryzmie energetycznej.
Dzięki zastosowanej metodzie w sposób kontrolowany zachodzi proces mineralizacji, w wyniku którego powstaje materiał inertny, który zostanie wykorzystany na przesypki sanitarne oraz warstwy rekultywacyjne. Biogaz powstający w wyniku mineralizacji jest ujmowany dzięki zamontowanym studniom odwadniająco-odgazowującym i wykorzystywany jako paliwo w generatorze energii elektrycznej.

Zalety zastosowanego procesu kompostowania:

 • uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu,
 • pelna higienizacja odpadów organicznych,
 • zmniejszenie o ok. 30-50% ilosci odpadów kierowanych na skladowisko,
 • prosta tradycyjna technologia, realna do stosowania i uzasadniona ekonomicznie.
Skip to content
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ